Vejledning i tilslutning af lysdioder.

 
 • Generelt:
  Lysdioder forsynes normalt med jævnstrøm fra batteri eller adapter og bør altid have en seriemodstand indskudt foran (i serie med) det ene ben.
  Det er også vigtigt at tilslutte + og – rigtigt:
  + (anoden) til det lange ben og - (katoden) til det korte ben.
  Har man fået klippet benene lige lange kan man som regel kikke ind i lysdioden og se at det ene ben ligesom går ind over det andet - dette ben er katoden (-).
  (Desværre findes der lysdioder hvor en af ovenstående identikationer ikke holder og her må man så kortvarigt prøve om det hjælper at polvende lysdioden. Dette sker der normalt ikke noget ved, så længe man kun arbejder med spændinger under 12-15 volt - og selvfølgelig stadig husker seriemodstanden.)
  Du skal altid strømstyre en lysdiode og regn normalt med 20 mA for almindelige lysdioder.
  Det er aldrig klogt at sætte spænding direkte på lysdioder.
  Hvis du bruger 12V= er en seriemodstand på 470 ohm passende i de fleste tilfælde.

 • Virkemåde:
  Lysdioder har ingen glødetråd, men udsender lys med en bestemt bølgelængde, når anslåede elektroner vender direkte tilbage til deres oprindelige energiniveau.

 • Forholdsregler:
  Man bør udvise forsigtighed ved eventuel bukning af terminalerne, således at man undgår brudåbninger i selve huset.

 • Lysstyrke (candela):
  Candela er måleenheden for lysstyrke.
  En candela (latin: stearinlys) svarer omtrent til den tidligere anvendte enhed "lys" og kan sammenlignes med lysstyrken fra en stearinlysflamme.

 • Formodstande:
  Dette skema giver retningslinier for den modstandsværdi, der skal benyttes i serie med en lysdiode.
  (Gælder ikke selvblinkende lysdioder, de nye 40 el. 100mA lysdioder samt 1-3W lysdioder).


 • Følgende værdier af seriemodstanden (R) giver en fornuftig lysudstråling ved 20mA jævnstrøm:
DC
Spænding:
5 V.
9 V.
12 V.
15 V.
24 V.
Rød
180 Ohm
390 Ohm
470 Ohm
680 Ohm
1200 Ohm
Grøn, Gul, Orange
150 Ohm
330 Ohm
470 Ohm
680 Ohm
1200 Ohm
Blå, Hvid
100 Ohm
330 Ohm
470 Ohm
680 Ohm
1200 Ohm
   
AC Til vekselstrømsdrift skal der benyttes en diode f.eks.1N4148 antiparallelt
med lysdioden. (Se også 220V) Da lysdioden kun lyser i halvdelen af tiden bør
modstanden være mindre - ned til ca. den halve værdi.
   
40 mA Den nye kraftige 40 mA lysdiode skal tilsluttes gemmen en modstand på ca den
halve værdi af de ovenstående.
   
100 mA Ved de endnu kraftgere 100mA led skal modstanden kun være en femtedel.
 
1 W. 1W lysdioder begynder at lyse ved ca. 3V, men kan brænde af allerede ved 4 - 5V. Derfor SKAL der bruges en strømbegrænser på 350 mA i serie med lysdioden.
En sådan laves nemt og billigt ved hjælp af en LM 317 og et par modstande.
   
 
 
3 W. 3W Lumiled (75 lumen ved 700 mA) med op til 50.000 timers levetid
 
230 V. AC En standard lysdiode kan tilsluttes til 230V AC efter følgende diagram men pas på berøringsfaren! Der skal bruges en godkendt, D-mærket kondensator.
   
 
   
FLERE Skal man have flere lysdioder til at lyse samtidigt kan man spare strøm
(og modstande) ved at serieforbinde dem. Modstanden R kan beregnes således: